Höntsä coach -koulutukset ammattilaisille

Höntsä-hankkeessa Höntsä Coach -koulutuksia järjestetään myös ammattilaisille.

Höntsä Coach -koulutuksia pilotoidaan valtakunnallisesti ja kohderyhmänä näihin koulutuksiin osallistuvien

henkilöiden toiminta-alueilla olevat organisaatiot ja niiden työntekijät ovat muun muassa

kunnat, oppilaitokset, 3. sektorin toimijat, yritykset, seurakunnat, TE-keskukset ja Ohjaamot,

joiden toimintaan hanke ja siinä kehitettävät mallit tuovat uusia mahdollisuuksia.

HELSINKI

Toteutuuko oppilatoksessanne harrastus

NUORILLE COAH-KOULUTUS - Voit myös tilata meidät vetämään vertaisohjaajakoulutusta maksutta

yhteisösi/järjestösi/oppilaitoksesi nuorille! Minimi ryhmäkoko 8 henkilöä.

 

Koulutus pitää sisällään:

 • Koulutuksessa nuoret perehtyvät kulttuuri- ja liikuntahöntsän organisointiiin ja ohjaamiseen.
   

 • Tutustuvat muihin höntsäilijöihin, sekä oppivat arvokkaita vuorovaikutustaitoja myös
  työelämää varten, ja saavat koulutuksesta todistuksen. 

   

 •  Koulutuksen suoritettuaan osallistuja saa Open badge -osaamismerkin,
  jolla voi hyväksilukea opintosuorituksia 2. asteen oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. 

   

 • Ohjaajina koulutuksissa toimivat Suomen Nuorisoseurojen Judit Kemppilä
  ja Urheiluopisto Kisakeskuksen Pekka Roilas. 

Lisätietoja koulutuksen tilaamisesta voi kysellä judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

OULU

Kokemusliikunta ja luovat menetelmät nuorten ohjauksessa 

Koulutus 28.8. ja 30.8. klo 12-15 Oulussa.

Ilmoittautuminen www.popli.fi/nova2

 

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • Höntsän YouTube
 • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu