OULUN HÖNTSÄ COACH -KOULUTUKSET

 Höntsä coach-koulutuksen pilotointi on käynnissä

OSAO Haukiputaan ja OSAO Limingan yksiköiden opiskelijoille.

Coach-koulutuksissa nuoret ovat päässeet ideoimaan omia höntsätoimintoja,

ovat saaneet keinoja ja taitoja ohjata höntsää.

He ovat syventäneet ymmärrystä itsestään, tutustuneet toisiin tuleviin Höntsä Coacheihin

sekä coachin tehtäviin ja höntsän tärkeyteen.

Kevään 2019 Höntsä Coach -koulutuksista ilmoitellaan myöhemmin.

Lisätiedot:

ulla-maija.luoma@odl.fi

riitta.pyky@odl.fi

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu