Kokemusliikunta ja luovat menetelmät nuorten ohjauksessa -koulutus

 

 

KAIPAATKO OHJAUSTYÖHÖSI LISÄÄ  LIIKUNNALLISIA JA LUOVIA ELEMENTTEJÄ?

Käytännönläheinen koulutus antaa nuorten parissa toimiville uusia ideoita nuorten ohjaustyöhön. Maksuton koulutus on suunnattu erityisesti oppilaitoksissa, kunnissa, seurakunnissa ja yhdistyksissä ohjaustyötä tekeville.

 

Koulutuksen aikana (2 x 3h) tutustumme toiminnallisiin menetelmiin ohjata nuorille matalan kynnyksen liikunnallista ja luovaa toimintaa yhdistettynä elämänhallintataitojen oppimiseen. Toiminnassa yhdistyvät elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus.
 

Ota yhteyttä:

OULU

Riitta Pyky
Projektikoordinaattori
ODL Liikuntaklinikka
riitta.pyky@odl.fi 
050 312 5818

PIEKSÄMÄKI

Diakonia ammattikorkeakoulu Oy 
Projektityöntekijä
Pirkko Kärkkäinen
pirkko.karkkainen@diak.fi
040 015 6218
 

PK-SEUTU

Judit Kemppilä
Coach-kouluttaja
Suomen Nuorisoseurat ry
judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

Höntsän ammattilaiskoulutus

 

 

OHJAATKO NUORIA? KIINNOSTAAKO LISÄKOULUTUS?

 

Höntsä -silta eteenpäin! on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on iloa ja hyvinvointia tuottavan harrastustoiminnan lisääminen. 

Tarjoamme maksutonta ammattilaiskoulutusta, jossa syvennetään kohtaamisen taitoja. Koulutuksen ytimessä on nuorisotyöllinen ote vapaa-ajan ohjaamisessa. Menetelminä käytetään kulttuurin ja liikunnan hyväksi todettuja käytänteitä. 

 

Hankkeen päämääränä on nuorten osallisuuden, hyvinvoinnnin, motivaation ja itsetuntemuksen vahvistaminen. Työtä tehdään yhteistyössä oppilaistosten, kolmannen sektorin ja harrastustoiminnan kanssa. 

 

Koulutuksen kesto on 6-8 tuntia ja se järjestetään kahdessa osassa. Koulutus auttaa sinua kehittämään harrastustoimintaa ja vastaamaan paremmin nuorten tarpeisiin.
 

Ota yhteyttä:

OULU

Riitta Pyky
Projektikoordinaattori
ODL Liikuntaklinikka
riitta.pyky@odl.fi 
050 312 5818

PIEKSÄMÄKI

Diakonia ammattikorkeakoulu Oy 
Projektityöntekijä
Pirkko Kärkkäinen
pirkko.karkkainen@diak.fi
040 015 6218
 

PK-SEUTU

Judit Kemppilä
Coach-kouluttaja
Suomen Nuorisoseurat ry
judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

Please reload

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu