Coach-koulutuksia järjestetään 16-25 -vuotiaille nuorille ajoittain pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Pieksämäellä.

Coach koulutuksista saat valmiudet kulttuuri- ja liikuntahöntsän ohjaamiseen.

Koulutukset ovat toiminnallisia ja rentoja tilaisuuksia, joissa tarjotaan myös pientä välipalaa.

Coach-koulutuksia järjestetään lyhytkursseina, mutta voit saada myös yksilöllistä sparrausta ja apumateriaaleja. 

Coach -koulutukset ovat ilmaisia ja saat niistä myös todistuksen.

Kysy lisää paikkakuntasi Coach-koulutuksista hontsa@metropolia.fi

Katso lisäksi:

Mitä on höntsäily?

Mitä on vertaisohjaajuus?

 

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu