Tilaa yhteisösi nuorille ilmainen Coach -koulutus

Voit nyt tilata meidät vetämään vertaisohjaajakoulutusta maksutta

yhteisösi/järjestösi/oppilaitoksesi nuorille! Minimi ryhmäkoko 8 henkilöä.

 

Koulutus pitää sisällään:

Koulutuksessa nuoret perehtyvät kulttuuri- ja liikuntahöntsän organisointiiin ja ohjaamiseen.

Tutustuvat muihin höntsäilijöihin, sekä oppivat arvokkaita vuorovaikutustaitoja myös 
työelämää varten, ja saavat koulutuksesta todistuksen. 

Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla mahdollisuus saada Open badge -osaamismerkki, 
jolla voi hyväksilukea opintosuorituksia 2. asteen oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. 

Ohjaajina koulutuksissa toimivat Suomen Nuorisoseurojen Judit Kemppilä
ja Urheiluopisto Kisakeskuksen Pekka Roilas. 

Lisätietoja koulutuksen tilaamisesta voi kysellä judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

Please reload

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu