Hyvinvointi- ja urahöntsä

Liikunta- ja kultturitoimintaan yhdistetään terveellisten elintapojen ja uraohjauksen tukemista.

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden sekä toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa.

 

Keskeisessä roolissa ovat nuoret, jotka toimivat hankkeessa vertaisohjaajina sekä osallistuvat

höntsätoimintaan paitsi kehittäjänä niin myös osallistujana. 16-25 -vuotiaat toisen asteen ammatillisessa

koulutuksessa olevia nivelvaiheen, erityisesti opiskelun aloittaneita, keskeyttäneitä ja opintoihin palaavia

nuoria tuetaan ja kannustetaan osallistumaan höntsätoimintaan, jossa heidän opiskelu- ja työelämän valmiuksiaan kehitetään.

Toimintaa viedään oppilaitosten sisälle erityisesti liikunta- ja kultturitoimijoiden tuottamana sekä nuorten vertaisohjaajuuden pohjalta.

Toimijaverkostoa ja nuoria koulutetaan, jotta he saisivat rohkeutta ja valmiuksia lähteä Höntsätoimintaa toteuttamaan.

Höntsätoiminnan sisälle tuodaan ripauksia ammattilaisten ohjausta mm. uraohjaukseen ja hyvinvointiin liittyen.

Ensisijaisena pilotointialustana toimii Oulun seudun ammattiopisto (OSAO),

jossa jatkossa tulee opiskelemaan liki 15 000 toisen asteen ammatillista opiskelijaa.

Tätä Pohjois-Pohjanmaan osuutta toteuttavat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL),

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK - OSAO), Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (DIAK).

Hyvinvointi- ja urahöntsä

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö - ODL
Projektikoordinaattori

Riitta Pyky

riitta.pyky@odl.fi
050 3125 818

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö - ODL
Projekityöntekijä

Ulla-Maija Luoma

ulla-maija.luoma@odl.fi
050 312 5805

Diakonia ammattikorkeakoulu Oy - DIAK
Projektikoordinaattori

Leea Naamanka

leea.naamanka@diak.fi

050 339 8910

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - OSAO
Virpiniemen liikuntaopisto

Koulutuspäällikkö
Katri Virtanen
katri.virtanen@osao.fi
044 717 0062

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - OSAO
Virpiniemen liikuntaopisto
Kouluttaja

Sirpa Pehkonen
sirpa.pehkonen@osao.fi
044 703 7875

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - OSAO

Virpiniemen liikuntao
Liikunnanohjaaja

Matti Länden
matti.landen@osao.fi
044 7037 995

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu