Kokemusliikunta ja luovat menetelmät nuorten ohjauksessa -koulutus

 

 

KAIPAATKO OHJAUSTYÖHÖSI LISÄÄ  LIIKUNNALLISIA JA LUOVIA ELEMENTTEJÄ?

Käytännönläheinen koulutus antaa nuorten parissa toimiville uusia ideoita ohjaustyöhön. Maksuton koulutus on suunnattu erityisesti oppilaitoksissa, kunnissa, seurakunnissa ja yhdistyksissä ohjaustyötä tekeville.

 

Koulutuksen aikana (2 x 3h) tutustumme toiminnallisiin menetelmiin ohjata nuorille matalan kynnyksen liikunnallista ja luovaa toimintaa yhdistettynä elämänhallintataitojen oppimiseen. Toiminnassa yhdistyvät elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus.
 

Ota yhteyttä:

OULU

Riitta Pyky
Projektikoordinaattori
ODL Liikuntaklinikka
riitta.pyky@odl.fi 
050 312 5818

PIEKSÄMÄKI

Diakonia ammattikorkeakoulu Oy 
Projektityöntekijä
Pirkko Kärkkäinen
pirkko.karkkainen@diak.fi
040 015 6218
 

PK-SEUTU

Judit Kemppilä
Coach-kouluttaja
Suomen Nuorisoseurat ry
judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

Nuori vertaisohjaaja - Höntsä Coach -koulutus

 

 

HARRASTUS, JOKA SYTYTTÄÄ? HALUAISITKO OHJATA SITÄ MUILLE?


Järjestämme vertaisohjaajakoulutusta, josta saat valmiudet erilaisten harrastusryhmien ohjaamiseen. Koulutukset ovat toiminnallisia ja rentoja tilaisuuksia, joita järjestetään lyhytkursseina. Osallistumalla opit ohjaajuudesta ja saat perustaidot harrastustoiminnan vetämiseen. Coach-koulutukset ovat ilmaisia ja suunnattu 16-25 -vuotiaille.

Koulutuksen jälkeen voit halutessasi toimia yksin tai parin kanssa harrastustoiminnan ohjaajana.  Toiminta voi olla kulttuuria, liikuntaa tai mitä ikinä keksit. Me myös tarvittaessa autamme oman harrastusryhmän starttaamisessa ja annamme sparrausta.

Koulutuspäivistä saat todistuksen ja kokonaisuuteen osallistumisesta myös Open badge -osaamismerkin. Virtuaalisella osaamismerkillä on mahdollista hyväksilukea opintoja.

Ota yhteyttä:

OULU

Riitta Pyky
Projektikoordinaattori
ODL Liikuntaklinikka
riitta.pyky@odl.fi 
050 312 5818

PIEKSÄMÄKI

Diakonia ammattikorkeakoulu Oy 
Projektityöntekijä
Pirkko Kärkkäinen
pirkko.karkkainen@diak.fi
040 015 6218
 

PK-SEUTU

Judit Kemppilä
Coach-kouluttaja
Suomen Nuorisoseurat ry
judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

Lisäkoulutus ammattilaisille

 

 

OHJAATKO NUORIA? KIINNOSTAAKO LISÄKOULUTUS?

 

Höntsä -silta eteenpäin! on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on iloa ja hyvinvointia tuottavan harrastustoiminnan lisääminen. 

Tarjoamme maksutonta ammattilaiskoulutusta, jossa syvennetään kohtaamisen taitoja. Koulutuksen ytimessä on nuorisotyöllinen ote vapaa-ajan ohjaamisessa. Menetelminä käytetään kulttuurin ja liikunnan hyväksi todettuja käytänteitä. 

 

Hankkeen päämääränä on nuorten osallisuuden, hyvinvoinnnin, motivaation ja itsetuntemuksen vahvistaminen. Työtä tehdään yhteistyössä oppilaistosten ja kolmannen sektorin harrastustoimijoiden kanssa. 

 

Koulutuksen kesto on 6-8 tuntia ja se järjestetään kahdessa osassa. Koulutus auttaa sinua kehittämään harrastustoimintaa ja vastaamaan paremmin nuorten tarpeisiin.
 

Ota yhteyttä:

OULU

Riitta Pyky
Projektikoordinaattori
ODL Liikuntaklinikka
riitta.pyky@odl.fi 
050 312 5818

PIEKSÄMÄKI

Diakonia ammattikorkeakoulu Oy 
Projektityöntekijä
Pirkko Kärkkäinen
pirkko.karkkainen@diak.fi
040 015 6218
 

PK-SEUTU

Judit Kemppilä
Coach-kouluttaja
Suomen Nuorisoseurat ry
judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

Please reload