Mitä on höntsä?

"Höntsä" käsitteenä tarkoittaa leikkimielistä, ei niin vakavissaan tehtävää toimintaa,

josta puuttuu kilpailu ja auktoriteettijohtoinen toiminta.

 

Höntsätoiminta on iloa tuottavaa,kaikille avointa, osaamisesta

riippumatonta toimintaa, joka jää elämään houkuttelevuutensa ja helppoutensa vuoksi.

Perinteinen höntsäily usein yhdistetään höntsäjalkapalloon tai höntsäkiekkoiluun.

Höntsäilyä voi kuitenkin olla kaikenlaista muutakin perinteistä ja liikunnasta poikkeavaa!

​​

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu