Mitä on vertaisohjaajuus?

Nuorten välinen ohjaajuus on tehokasta ja innostavaa, sillä nuoret ymmärtävät helposti vertaisiaan ja heidän ajatusmaailmansa kohtaavat helpommin. Vertaisohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus muiden nuorten ohjaamiseen omien kokemustensa ja ajatustensa kautta.

 

Vertaisohjaajakoulutuksessa Höntsä Coach -kouluttajat toimivat sparraajina ja heidän tehtävänään on antaa työkaluja ja valmiuksia vertaisohjaajille. Pääpaino koulutuksessa on vertaisohjaajien ja muiden osallistujien osallistamisessa. Vertaisohjaajuus mahdollistaa omien vuorovaikutus- ja itsensäkehittämistaitojen edistämisen, joita tarvitaan myös työelämässä. Lisäksi vertaisohjaajuus antaa hyvän ja monipuolisen pohjan ohjaaja- tai opetustyöstä kiinnostuneille.

 

Vertaisohjaajaksi haluavalta ei edellytetä aiempaa ohjaajakokemusta. Ohjaajana tarvitset ainoastaan intoa oppia uutta ja halua auttaa muita.

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu