Monialainen kulttuuri- ja liikuntahöntsä

Keskiössä on kulttuurin ja liikunnan soveltavien, matalan kynnyksen menetelmien yhdistäminen

ja erityisesti monialaisen ohjaamisosaamisen kehittäminen.

Tämän monialaisen ohjaajuuden päämääränä on nuorten osallisuuden, elämäntapojen, motivaation

ja itsetuntemuksen vahvistaminen ja tukeminen sekä mahdollisuus löytää omalta

asuinalueelta mielekästä toimintaa positiivisuutta korostaen.


Monialaisessa kulttuuri- ja liikuntahöntsässä tavoitteena on myös eri organisaatioiden

mm. 3. sektorin liikunta- ja kulttuuriseurojen yhteiset toimintatavat sekä niiden yhteistyö oppilaitosten sekä julkisen sektorin kanssa.

Monialaisesta kulttuuri- ja liikuntahöntsästä vastaa

Metropolia, Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen Nuorisoseurat, sekä Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry.

 

Monialainen kulttuuri- ja liikuntahöntsä

Metropolia
Tuottaja

Niklas Vuori

niklas.vuori@metropolia.fi

040 6683194

Metropolia
Projektipäällikkö

Terhi Dahlman

terhi.dahlman@metropolia.fi

040 662 8913

Urheiluopisto Kisakeskus
Projekityöntekijä

Pekka Roilas

pekka.roilas@kisakeskus.fi
040 456 0921

Suomen Nuorisoseurat ry

Projektityöntekijä

Judit Kemppilä

judit.kemppila@nuorisoseurat.fi

050 439 3841

YMCA – valtakunnallinen nuorisojärjestö

Projekityöntekijä

Kristofer Clement

kristofer.clement@ymca.fi

040 146 1941

Metropolia
Asiantuntija-lehtori

Johanna Niemi

johanna.niemi@metropolia.fi

050 366 3463

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu