Search

Coach-koulutuksesta sosiaalisia taitoja ja itsevarmuutta

Updated: Feb 19, 2019

Suomen Nuorisoseurat järjesti yhdessä urheiluopisto Kisakeskuksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa pääkaupunkiseudun osahankkeen pilotin vertaisohjaajakoulutuksesta marras-joulukuussa 2018. Lisää koulutuksia on tulossa keväällä 2019.


Järjestetyssä koulutuksessa käytiin läpi mm. seuraavia sisältöjä: oma ohjaajuus, osallistaminen ja innostaminen, vuorovaikutustaidot, haasteet, ryhmän turvallisuus sekä nuoren ohjaaminen avun piiriin. Koulutuksen aihealueita käytiin läpi yhdessä keskustellen sekä erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla. Toiminnallisina menetelminä käytettiin esimerkiksi improvisaatioharjoituksia.


Ensimmäisen Höntsä Coach -koulutuskokonaisuuden käynyt Jesse Lagus kertoo tunnelmiaan ja ajatuksiaan koulutuksesta.


1. Mikä on oma harrastus- ja ohjaustaustasi?


Harrastustaustaa minulla on jalkapallosta ja nyrkkeilystä, joita harrastin nuorempana. Se oli hyvin kilpailuhenkistä ja totista, joten jossain vaiheessa yläasteella vaihdoin tanssiin. Tanssissa pysyin pitkään katutanssilajeissa, kunnes vuonna 2012 tutustuin salsaan. Sen jälkeen olen harrastanut sitä on-offina. Asuin vuosina 2014-2017 kaksi ja puoli vuotta Kiinassa ja siellä ollessani toimin luokanopettajana. Opetin englannin kieltä 3-13 –vuotiaille ja oppilaita oli 10-20. Siihen en ollut saanut koulutusta. Käytin kuitenkin tanssiharrastuskokemustani hyödyksi opetustyössäni. Pystyin paljon peilaamaan niiltä tanssinopettajilta, joiden opetuksessa olin ollut. Viime syksynä aloitimme kavereiden kanssa salsatoimintaa, joissa ohjaamme tunteja muille. Ajatuksena meidän salsatoiminnassa on ollut, että opetamme tanssia heille, joilla ei ole ollut aiempaa tanssikokemusta. Noin kahden kk. jälkeen alkaa aiemmin tanssimattomienkin liikkeet näyttää jo hyviltä.


2. Mikä sai sinut hakeutumaan Höntsä Coach -koulutukseen?


Meidän omalla salsatoiminnalla sekä Höntsä-hankkeen harrastusideologialla on paljon yhteistä; matala kynnys lähteä kokeilemaan uutta harrastusta sekä uusien kavereiden löytäminen sen kautta. Tämä herätti kiinnostukseni.


3. Mikä oli koulutuksen parasta antia?


Koulutuksen harjoituksissa käytiin paljon läpi omia taitoja ja osaamista. Niiden kautta sai hahmotettua sitä, missä on hyvä ja missä asioissa voisi kehittyä. Koulutus vahvisti ohjaajaidentiteettiäni.


4. Miten aiot hyödyntää koulutuksessa saamiasi oppeja ja työkaluja?


Höntsä-hankkeen salsaklubeilla, mutta lisäksi koulutuksessa sai mm. sosiaalisia taitoja, joita voi hyödyntää ihan arkielämässäkin.


5. Keille suosittelet Höntsä Coach -koulutusta?


Kenelle vain. Kuitenkin, jos jollain on joku hyvä harrastusidea, jota hän haluaisi tuoda esille/kehittää rennossa ja turvallisessa hengessä, niin hänelle erityisesti.
48 views

Recent Posts

See All