Search

Höntsäillen lisää hyvinvointia ammattikoululaisen päiväänKärpäslätkäsäbää, lötköpötköpesistä, jätesäkkipalloa… tätä kaikkea Koulutuskuntayhtymä OSAOn opiskelijat ovat päässeet testaamaan Oulussa, Kempeleessä ja Haukiputaalla parin viime vuoden kuluessa opiskelupäivien aikana järjestetyillä Höntsäklubeilla.


Perinteisiä pallopelejä sovelletustiKokemusliikunnassa unohdetaan suorittaminen ja kilpaileminen, ja niiden sijaan panostetaan kannustavaan ja vuorovaikutteiseen ilmapiiriin. Kokemusliikunnan ajatuksella toteutetut liikkumishetket mahdollistavat osallistumisen taitotasosta riippumatta. Kokemusliikunnassa perinteisiä pallopelejä on sovellettu vaihtamalla pelivälineitä ja muokkaamalla pelialueen kokoa. Salibandyn pelivälineinä ovat olleet kärpäslätkä ja pingispallo, ja tila on rajattu niin, että sitä voi pelata pienelläkin joukkueella. Lötköpötkön ja pehmeän pallon kanssa on pelattu salissa pesäpalloa niin, että ei juostakaan pesille, vaan kierretään letkassa kahden merkin ympäri. Kokemusliikunnaksi käy pallopelien lisäksi mikä vain nuoria innostava liikkumisen muoto.​


Höntsäily liikunnallistaa oppilaitoksen arkeaHöntsäklubeja on pidetty toimipisteissä kerran kuukaudessa. Höntsä-hankkeen puolesta on järjestynyt sopiva ohjaaja, ja oppilaitoksen työntekijät ovat varanneet tilan, aikatauluttaneet klubille osallistumisen ryhmien työjärjestyksiin sekä muistuttaneet opettajia Höntsäklubeista. Toiminnan sijoittaminen lukujärjestyksiin on toimiva keino taata osallistuminen. Opettajien työ on kiireistä, joten on helpottavaa, jos opetuksen ulkopuolinen toiminta on valmiina työjärjestyksissä. ​


Höntsäklubit ovat olleet osa Höntsä – Silta eteenpäin! -hanketta. Hanke on valtakunnallinen, vuosina 2018–2020 toteutuva ESR-hanke, jonka yhtenä päämääränä on kehittää ammattiopistoihin toimintamalli opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintoihin motivoitumisen tueksi. Liikunnalliset ja luovat aktiviteetit ovat toiminnan ydin, ja niiden avulla on tuotu paljon iloa ja energiaa oppilaitosten arkeen.


Hankkeessa kehitetty toimintamalli pohjautuu myönteiseen tunnistamiseen, jossa hyvinvointia tukevaa toimintaa tarjotaan koko yhteisölle valikoitujen yksilöiden sijaan. Kokonaisten ryhmien kohtaaminen mahdollistaa ryhmäytymisen yhteisen tekemisen ja uusien kokemusten avulla. Näin toiminnan positiiviset vaikutukset yltävät myös hyvinvoinnin tai motivaation haasteiden kanssa kamppailevalle, eikä kukaan leimaudu toimintaan osallistumisesta. Hyvin onnistunut ryhmäytyminen edistää opiskelijoiden oppimismotivaatiota ja opintoihin kiinnittymistä. Vahvistunut yhteisöllisyys toimii kannattelevana turvaverkkona haasteiden osuessa kohdalle.


Hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja harjoitteita voidaan hyödyntää myös oppilaitoksen ohjaus- ja neuvontatyössä. Hankkeessa on kehitetty toiminnallisia harjoitteita nuorten elämänhallintataitojen ja tulevaisuussuuntautuneisuuden tukemiseen. Harjoitteet soveltuvat hyvin ryhmille, mutta ne ovat oiva puheeksi ottamisen keino myös yksilötyössä. Moni ohjauksen ja neuvonnan ammattilainen on huomannut, että nuoren on helpompi kertoa ajatuksistaan yhteisen toiminnan ohessa. Ryhmässä annettavan ohjauksen hyvä puoli on myös vertaissuhteiden mahdollistava kokemusten vaihto sekä tuen ja kannustuksen saaminen toisilta samassa tilanteessa olevilta nuorilta.


Näin otat toimintamallin käyttöön oppilaitoksessa


Höntsä-hankkeessa kehitetty toimintamalli on rakentunut tiiviissä yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Uuden toiminnan aloittaminen oppilaitoksen arjessa on onnistunut hyvän suunnittelun sekä sitoutuneen johdon ja henkilökunnan ansiosta. Kehittämistyön alussa hanke ja oppilaitoksen henkilöstö suunnittelivat ja sopivat toiminnan onnistumisen kannalta keskeiset tehtävät, resurssit ja vastuut.


Oppilaitoksen Höntsä-yhteyshenkilöille tehdyssä vaikuttavuuden arvioinnissa selvisi, että toiminnan olisi hyvä olla säännöllistä ja sitä olisi hyvä olla useammin kuin kerran kuukaudessa. Toiminnasta viestiminen on tärkeää, jotta ymmärrys toiminnan myönteisistä vaikutuksista tavoittaa oppilaitoksen opettajat ja muun henkilökunnan. Toiminnan huolellinen suunnittelu ja aikatauluttaminen sekä henkilökunnan sitoutuminen ovat onnistumisen a ja o.


Hankkeen aikana kehitetty toimintamalli sekä runsas määrä erilaisia harjoitteita ilmestyy syksyllä verkkokäsikirjan muodossa.


Teksti: Ulla-Maija Luoma

Kuvat: Ulla-Maija Luoma

37 views

Recent Posts

See All