Search

Höntsässä hoksattua

Oulun ammattiopistoissa hienosti sujuneet Höntsäklubit innostivat meidät kirjoittamaan, mitä olemme höntsätessä huomanneet. Tämä kirjoitelma pohjautuu allekirjoittaneen ja ohjaajaparini Pauli Klemetin kokemuksiin, näkemyksiin ja keskusteluihin Höntsäklubien ohjaustuokioiden yhteydessä. Toimin Höntsä-hankkeessa on liikunnanohjaajana ja Oulun projektiryhmän jäsenenä, ja Pauli on puolestaan ulkopuolelta hankittu ohjauspalveluntuottaja. Oma ammatillinen taustani tulee kuntoutumisen maailmasta ja kouluttajan työstä. Pauli on hankkinut ammatillista koulutusta toiselta asteelta sekä putki- että liikuntahommista. Meitä yhdistää ainakin kilpaurheilu- ja valmennustausta sekä mielenkiintomme liikkumisen mytologiaan: mikä meitä liikuttaa tai on liikuttamatta. Kilpaurheilu kiinnostaa tätä nykyä vähemmän, liikkumisen kynnyksen mataluus enemmän.


Koulutuskuntayhtymä OSAO:lla toteutetun höntsän taustalla on ESR-rahoitteinen Höntsä – Silta eteenpäin -hanke, jonka tausta-ajatuksina ovat kokemusliikunta, luovan toiminnan ja liikunnan yhdistäminen sekä toiminnan yhteydet hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen. Kaikkien elementtien yhdenaikainen onnistuminen on hyvä tavoite, mutta se on käytännössä osoittautunut haasteelliseksi. Olemme tehneet monta huomiota ja epäilemättä yhtä monta on jäänyt rekisteröimättä tai huomiot ovat jossain aivokuorellamme jonkin asteisina jalostumattomina impulsseina. Lukija voi vapaasti miettiä huomioidemme painoarvoa tai arvojärjestystä. Kirjoittaja on laittanut huomiot tähän satunnaiseen järjestykseen.


Paljon pohdintaa on herättänyt meidän ohjaajien ja kohderyhmän eli nuorten välinen sukupolviero. Me ryntäsimme kouluikäisinä ilomielin kaikkiin meille tarjottuihin aktiviteetteihin, kun taas kohtaamamme nykynuoret tuntuivat syttyvän tapahtumiin hitaammin. Liekö syynä asian huono informointi, ei suoraan ammattiin liittyvät tapahtumat, ryhmäytymättömyys tai ryhmän johtavien esimerkit. Ei käy kieltäminen, että emmekö olisi pohtineet oman ohjaustaidon ja valittujen toimintojen osuvuutta opiskelijoiden elämään ja arkeen.


Käytännössä olemme huomanneet myös ammattiopiston eri yksiköiden erilaisuuden. Opeteltavien ammattien kulttuurit lyövät vääjäämättä leimansa Höntsä–tuokioiden sisältöön. Toisessa yksikössä on tärkeää saada hyvät kicksit liikunnan riehasta, kun taas toisessa toiminnallinen, ryhmäyttävä tekeminen istuu paremmin.


Pääsääntöisesti olemme kokeneet onnistumisen fiiliksiä joko suoraan palautteen muodossa tai nihkeästi liikkeelle lähteneen ryhmän syttymisestä toimintaan. On myös ollut mukavaa huomata, että useammin mukaan tulleet ryhmät järjestäytyivät nopeammin, innostuivat ei-niin-liikunnallisista toiminnoista ja kävivät toiminnan aikana rentoa keskustelua ammatista, työmahdollisuuksista, tulevista lomista, treenaamisesta jne.. Edellä mainitut seikat vahvistivat meidän ja tutkimuksissa esiin noussutta näkemystä siitä, että hymyn kasvoille tuova matalan kynnyksen liikkuminen yhdistettynä muihin toimintoihin on hyvä sapluuna mille tahansa ryhmälle nostamaan vireystilaa!


Höntsäklubien jälkeen keräsimme systemaattisesti opiskelijapalautteen ja pidimme keskenämme reflektiohenkisen tuokion siitä, mikä fiilis meille jäi, mikä meni putkeen, mitä viilataan seuraavassa klubissa ja syntyikö meille uusia ideoita/variaatioita toiminnoista. Oli myös kiva huomata ammattiopiston kouluttajien ja opettajien mielenkiinto toimintaa kohtaan. Moni ryhmänsä mukaan tuonut ope osallistui toimintaan itse tai kävi kanssamme keskustelua mm. siitä, miten höntsää voisi hyödyntää omissa opetustuokioissa. Pidimme hyvin merkittävänä opettajan/kouluttajan mukana oloa – se toi ryhtiä ja järjestystä ryhmän toimintaan kautta linjan.


Meidän keskinäisessä työskentelyssäkin tapahtui edistystä. Suunnittelusta tuli jouhevaa, ideoita sinkoili, niitä pyöriteltiin, hyväksyttiin ja hylättiin. Tilanteenmukainen toiminta hioutui hyvin. Pienillä eleillä ja muutamilla sanoilla luimme toistemme ajatuksia ja teimme radikaalejakin muutoksia kesken toimintojen hyvällä lopputuloksella. Myös nopeat ratkaisut ryhmien koon, käytössä olevan tilan ja varusteiden mukaan kehittyivät toiminnan edetessä – sormi ei ole mennyt suuhun missään vaiheessa. Toimintaan vaikutti myös yksikössä tehty valmistelutyö. Opinto-ohjaajien tekemä Höntsän markkinointi ja opettajien etukäteisinformaatiot Höntsän sisällöistä, käytännön asioiden hoito, salivarausten hoitaminen, motivointi jne. kaikilla näillä oli suoraan vaikutusta tunnelmaan ja ilmapiiriin – siitä suuri kiitos tälle joukolle.


Höntsä-hankkeen projektityöntekijä Ulla-Maija Luoman panos käytännön työhön on ollut merkittävässä roolissa ja mahdollistanut paljon: Hyvät yhteydet yksiköihin, ennakointi, meidän ohjaajien ruodussa pitäminen ja yhteiset suunnittelut ovat näkyneet toiminnassa. Merkittävä huomiomme ja sitä kautta muutoksemme toiminnassa on ollut yleisistä Höntsäklubeista siirtyminen ryhmäkohtaisiin klubeihin. Opiskelijoiden palautteet puhuvat puolestaan. Samalla toiminnallisten menetelmien itäminen eri yksiköiden opettajakunnassa on jo poikinut kahteen yksikköön Höntsä –hankkeen tarjoamaa koulutusta. Tästä kuuluu iso kiitos koko projektiryhmän rautaisille ladyille!


Meille tämä on ollut hyvää elämänkoulua ja ammatillista haastetta tarjonnut seikkailu. Projektin edetessä käymämme keskustelut, suunnitteluhetket, ohjaustaitojen kehittyminen, jälkiviisastelu jne. ovat tuoneet omaan työkalupakkiimme uutta näkökulmaa ja menetelmiä.


Kirjoittajat:

Matti Ländén, kouluttaja, Koulutuskuntayhtymä OSAO

Pauli Klemetti, PT & liikuntaneuvoja, Easymove Oy

43 views

Recent Posts

See All