Search

Liikuntaa ja kulttuuria matalalla kynnyksellä ammattiopistoissa

Höntsä – silta eteenpäin -hanke on kehittämässä ESR-rahoituksella Oulussa, Pieksämäellä ja Helsingissä liikuntaa ja kulttuuria yhdistelevää toimintamallia nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oulussa mallia rakennetaan 2. asteen ammatillisiin oppilaitoksiin, joissa tarkoituksena on matalan kynnyksen liikunta- ja kulttuurihöntsän avulla lisätä opiskelumotivaatiota ja tukea nuorten elämänhallintaa. Oppilaitoksissa höntsää voivat ohjata ja järjestää vertaisnuoret, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen edustajat tai oppilaitoksen henkilökunta. Höntsä-hanke kehittää myös koulutuksen höntsän ohjaajille.


Oulussa on nyt takana 9 kuukautta höntsäilyn kehittämistä. Mitä on jäänyt käteen? Hanke on koonnut tilaisuuksissaan (esim. Höntsä Festarit ja Hautomo) liikunta- ja kulttuuritoimijoita sekä oppilaitoksen edustajia yhteen ja mahdollistanut vuoropuhelun. Toimijoiden tarpeita ohjauskoulutukselle on kartoitettu ja tarpeiden pohjalta kehitetty Höntsä Coach -koulutus päästään toteuttamaan tulevana keväänä. Myös vertaisnuorten ohjaajakoulutus on lähtenyt hienosti käyntiin ja nuorten tekemät höntsäsuunnitelmat koristavat nyt sekä Haukiputaan että Limingan OSAO:n (Oulun seudun ammattiopiston) käytäviä. Erisisältöisiä Höntsäklubeja on pilotoitu OSAO:lla ja haettu sopivia tiedotuskanavia ja -verkostoja.


Haasteitakin toki riittää kuten kehittämisessä aina. Hanke panostaa valtakunnallisesti höntsäilyn esille tuomiseksi ja maksuttomien harrastusten puolesta puhumiseksi. Höntsä ymmärretään liian usein vain palloilulajin rennoksi pelaamiseksi, vaikka höntsä voi olla mitä vaan toimintaa, joka tuottaa onnistumisen kokemuksia ja kivaa yhdessäoloa ilman maksuja tai sitoutumispakkoa. Sopiva ajankohta höntsäilylle ammattiopistossa on vielä etsinnässä, koska nuorten vapaa-ajan kanssa on haastavaa kilpailla. Myös vertaisnuoret tarvitsevat yhä tukea siihen, että höntsähetket sujuvat kouluilla saumattomasti. Pienet käytännön ongelmat voivat olla esteenä ja oppilaitosten henkilökunnalta vaaditaankin kovaa tahtotilaa ja sitoutumista höntsäilyn jalkaannuttamiseksi. Tahtotilaa onneksi löytyy ja oppilaitokset ovat nimenneet vastuuhenkilöitä ja työryhmiä toimintamallin kehittämiseksi.


Tuleva vuosi Höntsä-hankkeessa on täynnä toimintaa ja mielenkiintoisia kokeiluja sekä Oulussa, Pieksämäellä että Helsingissä. Jos hankkeen toiminta kiinnostaa, niin @hontsasiltaeteenpain kannattaa ottaa seurantaan sosiaalisen median kanavissa. Lisätietoja löytyy myös hankkeen www-sivuilta Höntsä -silta eteenpäin! Monialainen ja -tieteinen tiimimme ottaa myös innolla vastaan uudet toimijat ja ideat. Tervetuloa mukaan innovatiiviseen toimintaan! Tehdään yhdessä ja valtakunnallisesti höntsäilyn historiaa vuonna 2019.


Riitta Pyky

projektikoordinaattori

ODL Liikuntaklinikka

riitta.pyky(a)odl.fi


Kirjoittajana Oulun osahankkeen Hyvinvointi -ja urahöntsän hankekoordinaattori ODL Liikuntaklinikalta.
83 views

Recent Posts

See All
Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu