Search

Painetun sanan voimaKesäkuun alussa julkaistiin TAITO-sarjassa Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoiman Höntsä -Silta eteenpäin -hankkeen ensimmäinen kirja ’HÖNTSÄ- harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa’ (Toim. Johanna Niemi). Kolmen osahankkeen toimijat olivat saaneet tehtäväksi kertoa teoriasta käytännön esimerkkeihin, mitä Höntsätoiminnalla tarkoitetaan hankkeessa. Höntsätoiminnassa painotetaan iloa tuottavaa, osaamisesta riippumatonta ja kaikille avointa toimintaa nuorten arjen toimintaympäristöissä. Hanke kannustaa arintakin nuorta osallistumaan taiteen, liikunnan ja yleensä kulttuurin keinoin. Oppilaitosympäristöissä tuetaan opiskelumotivaation säilymistä ja syrjäytymisen ehkäisyä.


Kirjoittajat uumoilivat alkusyksyllä 2018 aikataulun kireyttä ja niin julkaisu saatiin synnytettyä juuri kesän alkaessa. ’Hyvää kannattaa odottaa’ on vanha sanonta ja sen pätevyys testattiin taas. Värikäs ulkoasu julistaa Höntsä-henkeä ja näyttävät kuvat tukevat tekstiä.


Oulun osahankkeiden (OSAOn Virpiniemen liikuntaopisto, ODL Liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu) rooli kokonaisuudessa, ensimmäisen vuoden aikana on ollut merkittävä. Oulun Seudun Ammattiopistolla toteutettiin hankkeen pilottivaihe, Höntsäklubit ovat tulleet tutuiksi henkilökunnalle ja opiskelijoille, ja Höntsä-demot tarjoavat virkistävää vaihtelua oppitunneille. Diakonia-ammattikorkeakoululla toiminta on myös päässyt hyvin vauhtiin ja opiskelijan työharjoittelua on voitu hyödyntää hankkeessa. Hankkeen tehtävänä on kehittää vertais- ja toimijakoulutusta, jotta hanke jäisi elämään oppilaitoksiin ja nuorten vapaa-ajan toimintaan. ODL Liikuntaklinikka on paneutunut hankkeen vastuutehtäviin, organisointiin ja on vastannut aktiivisesti coach-koulutuksen sisältöjen kehittämisestä käyttäen myös opiskelijan osallistumista ja opinnäytetyön tekemistä hyödyksi.


Höntsä-hanke saa tiiviin liiman julkaisun avulla. Monella paikkakunnalla toteutettavan hankkeen toimijat ovat läheisemmin yhteisen asian edistäjinä, kun asian näkee yksien kansien välissä. Hankkeessa tehokkaasti käytettävät digitaaliset menetelmät, sosiaalinen media ja muu viestintä ovat tarkoituksenmukaisia, mutta painettu sana tuntuu vahvalta -kuitenkin.


Oulussa Höntsä-hanketta toteuttavat OSAOn Virpiniemen liikuntaopisto, ODL Liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat ESR ja Oulun kaupunki.


Höntsä – harrastamista vapaa-ajalla ja oppilaitoksissa -kirjan pääset lukemaan täältä.Kirjoittaja:

Katri Virtanen, OSAO/Virpiniemen liikuntaopisto

20 views

Recent Posts

See All