HÖNTSÄ CREW - TOTEUTTAJAT

 

Valtakunnallinen Höntsä -hanke toimii pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Pieksämäellä kolmen osahankkeen voimin.


Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Nuorisoseurat ry,

Urheiluopisto Kisakeskus, Suomen NMKY:n Urheiluliitto ry, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö,

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Osahankkeiden kokoonpanot ja yhteystiedot:

Monialainen kulttuuri -ja liikuntahöntsä

Pääkaupunkiseutu

Hyvinvointi -ja urahöntsä

Oulu

Voimavarahöntsä

Pieksämäki

Höntsä Crew:n poppoota hankkeen Kick-Off päivillä 27.3.2018 Helsingissä.

RAHOITTAJA

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta (1.2.2018-30.11.2020) rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankekoodi: S21126

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu