TAPAHTUMAN VISIO, MISSIO JA ARVOT

Höntsä-Festin taustalla on Höntsä -silta eteenpäin! -hanke, jonka aikana kehitetään monialainen Höntsä-toimintamalli. Hankkeen tavoite perustuu iloa tuottavaan, osaamisesta riippumattomaan,

kaikille avoimeen matalan kynnyksen Höntsä-toimintaan arjen toimintaympäristöissä.

Höntsä-Festin tavoitteena on edistää nuorista lähtevää toimintaa ja nostaa esille höntsäilyä, höntsälajeja sekä höntsätoimintaa. Tapahtumassa pelataan pipolätkäottelu ja tätä kautta nostetaan esille myös ilmastonmuutoksesta koituvaa haittaa talviurheilulajeille ja jaetaan tietoisuutta asiasta nuorille eri ympäristöjärjestöjen toimesta.

 

Tapahtuman missiona on nostaa tietoisuutta nuorten syrjäytymisen ehkäisystä sekä tarjota höntsäilystä voimavaraa ja tukea nuorille. Haluamme antaa kaikille mahdollisuuden höntsäilylajien kokeilemiseen hyvässä ja rennossa ilmapiirissä.  

Höntsä-Fest tapahtuman arvot ja yhdenvertaisuus ovat meille tärkeitä kuuluttaa ääneen.

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Samanarvoisuus pätee riippumatta henkilön iästä, sukupuolesta, etnisestä- tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, kansalaisuudesta, vakaumuksesta ja uskonnosta, vammasta, terveydentilasta, mielipiteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön kohdistuvasta tai liittyvästä syystä.

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Höntsä-Fest tapahtuma sitoutuu koko henkilökunnan ja tapahtuman luonteen ja arvojen puolesta noudattamaan yhdenvertaisuudelle ominaisia periaatteita ja julistaa tapahtuman syrjinnältä vapaaksi alueeksi.

Yhdenvertaisuudesta voit lukea lisää yhdenvertaisuus.fi -sivustolta.

#OOHÖNTSÄ