Voimavarahöntsä

Sisältö painottuu ensisijaisesti nuorten osallisuuden, voimavarojen ja osaamisen tukemiseen.

Voimavarahöntsää toteutetaan Oulun ja Pieksämäen seuduilla kiinteässä yhteistyössä oppilaitosten ja 3.sektorin toimijoiden kanssa.

Oulun seudulle sijoittuvassa voimavarahöntsässä tehdään yhteistyötä myös hyvinvointi- ja urahöntsän kanssa.

Toiminnassa hyödynnetään meneillään olevia saman aihepiirin hankkeita ja tehdään yhteistyötä

erityisesti Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeen kanssa.

Voimavarahöntsää koordinoidaan sekä Pieksämäeltä että Oulusta ja siitä vastaa Diakonia ammattikorkeakoulu Oy (DIAK)

ja sitä kehitetään muun muassa OSUMA-hankkeessa kehitetyn (2015 – 2016, ESR)

yhteisen kehittämisen työpaja-menetelmän pohjalta sekä hankkeessa todentuvienuorten yksilöllisten tarpeiden pohjalta.

Voimavarahöntsä

Diakonia ammattikorkeakoulu Oy - PIEKSÄMÄKI

Projektityöntekijä
Pirkko Pätynen
pirkko.patynen@diak.fi
040 578 9621

Diakonia ammattikorkeakoulu Oy - PIEKSÄMÄKI

Projektityöntekijä
Pirkko Kärkkäinen
pirkko.karkkainen@diak.fi
040 015 6218

Diakonia ammattikorkeakoulu Oy - OULU

Projektikoordinaattori
Leea Naamanka
leea.naamanka@diak.fi
050 339 8910

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu