YHDENVERTAISUUS

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Samanarvoisuus pätee riippumatta henkilön iästä, sukupuolesta, etnisestä- tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, kansalaisuudesta, vakaumuksesta ja uskonnosta, vammasta, terveydentilasta, mielipiteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön kohdistuvasta tai liittyvästä syystä. (www.yhdenvertaisuus.fi)

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Höntsä-hanke sitoutuu työntekijöidensä ja arvojensa puolesta noudattamaan yhdenvertaisuudelle ominaisia periaatteita ja julistaa hankkeen kaikki toimet ja tapahtumat syrjinnältä vapaiksi.

Arvostetaan ja kunnioitetaan toisiamme! 

Yhdenvertaisuudesta voit lukea lisää yhdenvertaisuus.fi -sivustolta.

Höntsä-hanketta toteuttamassa:
nuorisoseurat.png
kisis.png
odl.png
osao.png
oulu.png

Höntsä -silta eteenpäin! -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.SAAVUTETTAVUUSSELOSTE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Höntsän YouTube
  • Höntsä Twitter

@hontsasiltaeteenpain
#hontsasiltaeteenpain

 

www.hontsa.metropolia.fi

hontsa(at)metropolia.fi

Höntsä -silta eteenpäin! -hanke (1.2.2018-30.11.2020)
Hankekoodi: S21126

 

"Nuorista lähtevää, iloa tuottavaa, kaikille avointa höntsätoimintaa ja monialaista ohjaajuutta."

 

Höntsä - silta eteenpäin! hanketta rahoittaa

Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Vastuuviranomaisena toimii

Pohjois-Pohjanmaan-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Metropolia Ammattikorkeakoulu