YHDENVERTAISUUS

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Samanarvoisuus pätee riippumatta henkilön iästä, sukupuolesta, etnisestä- tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, kansalaisuudesta, vakaumuksesta ja uskonnosta, vammasta, terveydentilasta, mielipiteistä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön kohdistuvasta tai liittyvästä syystä. (www.yhdenvertaisuus.fi)

Kaikilla ihmisillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Höntsä-hanke sitoutuu työntekijöidensä ja arvojensa puolesta noudattamaan yhdenvertaisuudelle ominaisia periaatteita ja julistaa hankkeen kaikki toimet ja tapahtumat syrjinnältä vapaiksi.

Arvostetaan ja kunnioitetaan toisiamme! 

Yhdenvertaisuudesta voit lukea lisää yhdenvertaisuus.fi -sivustolta.

IMG_20181003_191308_667.jpg